กิจกรรมภายในบริษัท

/กิจกรรมภายในบริษัท

อบรมให้ความรู้ประกันสังคม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประกันสังคมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบการ

หลักสูตร  แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต  จัดโดยสำนักงานประกันสังคม จ.ปทุมธานี

ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  2559

By |August 24th, 2016|กิจกรรมภายในบริษัท|Comments Off on อบรมให้ความรู้ประกันสังคม

สวนสวยสีม่วง “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”

บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดทำสวนสวยสีม่วง ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเชิญจากสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ในชื่อ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558

 

*******************************************************************************

 

 

ขอขอบคุณทุกๆท่าน ทั้งส่งแรงกายแรงใจมาร่วมด้วยช่วยกันจนกิจกรรมดีๆแบบนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
สวนสวยนี้ จะคงอยู่กับพวกเรานานๆ แน่นอน

By |March 10th, 2015|กิจกรรมภายในบริษัท|Comments Off on สวนสวยสีม่วง “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”

Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (รุ่นที่2)

เมื่อวันอังคาร 3 มิถุนายน 2557 บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก ” รุ่นที่2 สำหรับพนักงาน ณ บ้านนารีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยวิทยากรคือ อาจารย์มงคล   กรัตะนุตถะ

 

 

BCMHA.. บีซีเอ็ม… เฮ้

By |June 6th, 2014|กิจกรรมภายในบริษัท|Comments Off on Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (รุ่นที่2)

สัมมนา Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก(รุ่นที่1)

 

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 5-6 เมษายน 2557 บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก ” ณ บ้านนารีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยวิทยากรคือ อาจารย์มงคล   กรัตะนุตถะ

 

 

 

 

 

 

 

 

By |April 8th, 2014|กิจกรรมภายในบริษัท|Comments Off on สัมมนา Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก(รุ่นที่1)

5 ส./ไคเซ็น

การอบรมหลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย 5ส และ Kaizen, การประกวดการนำเสนอผลงาน Kaizen ครั้งที่ 2 2556
By |November 12th, 2013|กิจกรรมภายในบริษัท|Comments Off on 5 ส./ไคเซ็น

งานครบรอบเดือนเกิด

งานครบรอบเดือนเกิด กันยายน เนื่องในโอกาสครบรอบเปิดทำการ 25 ปี บางกอกแคนฯ
By |September 26th, 2013|กิจกรรมภายในบริษัท|Comments Off on งานครบรอบเดือนเกิด

การตรวจประเมิน โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs

การตรวจประเมินโครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs โดย...กรมโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 4 กันยายน 2556
By |September 4th, 2013|กิจกรรมภายในบริษัท|Comments Off on การตรวจประเมิน โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs

กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย

11 กรกฎาคม 2556 “วันแจกคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน”
By |July 11th, 2013|กิจกรรมภายในบริษัท|Comments Off on กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย

งานครบรอบวันเปิดทำการบริษัทฯ ปีที่ 25

25 พฤษภาคม 2556 : BCM ครบรอบ 25 ปี
By |May 25th, 2013|กิจกรรมภายในบริษัท|Comments Off on งานครบรอบวันเปิดทำการบริษัทฯ ปีที่ 25

กิจกรรมแข่งขันกีฬา

Can Cluster Cup ครั้งที่ 1, แข่งขันโบว์ลิ่ง จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี, ฟุตบอล VIP BCM VS BGI, กีฬาชายคลอง
By |August 5th, 2012|กิจกรรมภายในบริษัท|Comments Off on กิจกรรมแข่งขันกีฬา