วันที่ 27 กรกฎาคม 2556: บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต จัดกิจกรรม โครงการยุวชนสิ่งแวดล้อม “ร่วมพิทักษ์รักษ์คลองรังสิต”

ท่านประธานและผู้บริหารบริษัทฯ รณรงค์ “ร่วมพิทักษ์รักษ์คลองรังสิต”

blog-csr-087

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต กล่าวเปิดโครงการยุวชนสิ่งแวดล้อม

blog-csr-090

ยุวชนสิ่งแวดล้อม รับฟังการบรรยาย ความรู้ด้านมลพิษในชุมชน

ฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย

ทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

 

รับมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการยุวชนสิ่งแวดล้อม

blog-csr-108