บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมแถลงข่าว โครงการ “ อะลูมิเนียม สไมล์ ”

blog-smile-062

Lets help people Lets save the earth

เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานปี 2555 วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมแถลงข่าว กับกรมควบคุมมลพิษ และมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งได้จัดโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2555 เพื่อร่วมสร้างความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ คนชราให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุข และร่วมแบ่งปันรอยยิ้มสมกับชื่อโครงการ “อะลูมิเนียม สไมล์ Lets help people Lets save the earth”

พี่ๆจากชมรมจักรยาน ร่วมนำอะลูมิเนียมมาบริจาคด้วย ขอบคุณนะคะ