bcm-home-content-01

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเสีย ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์จำพวก Environmentally Friendly

เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จาก Bureau Veritas ด้วยเช่นกัน

bcm-home-content-03

พนักงาน: ทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท

เหนือสิ่งอื่นใดที่บริษัทฯ ภูมิใจ คือ บุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความชำนาญ พร้อมที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรของ บริษัทฯ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ืเริ่มรับเข้างานตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคขั้นสูงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

bcm-home-content-02

โครงการขาเทียมพระราชทาน

บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกรมควบคุมมลพิษ

จัดทำ “โครงการขาเทียมพระราชทาน” โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ช่วยกันบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียม

นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการ Recycle แล้วยังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในเรื่องการแยกขยะอีกประการหนึ่ง

นโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตกระป๋อง ฝากระป๋อง สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานทุกคนและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นมาตรฐานสำหรับควบคุมภายในบริษัทฯ
2.มีการป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้น โดยจัดทำเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อนำไปปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม
5.สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ ISO 9001:2008, GMP & HACCP, มรท.8001-2553

มุ่งมั่นพัฒนางาน เทคโนโลยี บุคลากร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
พร้อมทั้งปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมาย ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เป็นที่พอใจของลูกค้า
Awards & Certificates

Quality Must Come First

Our packaging products are mainly used for food and beverages,
therefore rigorous control in quality standard and hygiene are our greatest concern.
Awards & Certificates

Activities

  • IMG_4413 (Small)

สวนสวยสีม่วง “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”

March 10th, 2015|0 Comments

บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดทำสวนสวยสีม่วง ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเชิญจากสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ในชื่อ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 […]

  • IMG_3907 (Small)

Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (รุ่นที่2)

June 6th, 2014|0 Comments

เมื่อวันอังคาร 3 มิถุนายน 2557 บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ Positive Thinking for Life : […]

  • Tech Wing International Co.,Ltd.

รับบริจาคอลูมิเนียมเดือนเมษายน 2557 (บ.โตชิบา โฮกุโตะ อิเล็คโทรนิค ดีไอส์, บ.Tech Wing International Co.,Ltd., บ.Prima Beverage Co.,Ltd.)

May 6th, 2014|0 Comments

บริษัทโตชิบา โฮกุโตะ อิเล็คโทรนิค ดีไอส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำอลูมิเนียมมาบริจาค เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557

 

——————————————————————-

บริษัท Tech Wing International […]

  • IMG_2085

สัมมนา Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก(รุ่นที่1)

April 8th, 2014|0 Comments

 

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 5-6 เมษายน 2557 บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ Positive Thinking for Life […]