bcm-home-content-01

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเสีย ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์จำพวก Environmentally Friendly

เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จาก Bureau Veritas ด้วยเช่นกัน

bcm-home-content-03

พนักงาน: ทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท

เหนือสิ่งอื่นใดที่บริษัทฯ ภูมิใจ คือ บุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความชำนาญ พร้อมที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรของ บริษัทฯ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ืเริ่มรับเข้างานตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคขั้นสูงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

bcm-home-content-02

โครงการขาเทียมพระราชทาน

บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกรมควบคุมมลพิษ

จัดทำ “โครงการขาเทียมพระราชทาน” โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ช่วยกันบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียม

นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการ Recycle แล้วยังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในเรื่องการแยกขยะอีกประการหนึ่ง

นโยบายระบบมาตรฐาน


policy

Awards & Certificates

Quality Must Come First

Our packaging products are mainly used for food and beverages,
therefore rigorous control in quality standard and hygiene are our greatest concern.
Awards & Certificates

Activities

  • IMG_3119

ชั่วโมงสุขจริงหนอ ครั้งที่ 2(โครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม)

May 15th, 2018|0 Comments

กิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.15 น. เป็นการสัมมนาในหัวข้อ ” สร้างสุขครั้งใหม่ด้วย 7 […]

  • IMG_2873

ชั่วโมงสุขจริงหนอ ครั้งที่ 1(โครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม)

May 7th, 2018|0 Comments

ตามที่ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม ต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี ไปแล้วนั้น จึงได้มีการ จัดกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอครั้งที่ 1 […]

  • DSC06986 (Medium)

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ สงกรานต์ปลอดภัย

April 12th, 2018|0 Comments

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ” ป้องกันและลดอุบัติเหตุ สงกรานต์ปลอดภัย 2561″ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยมีการรณรงค์ให้กับพนักงานของบริษัทฯ และผู้ที่ผ่านไป-มาบริเวณหน้าบริษัทฯ มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ขับรถอย่างมีสติ […]

  • DSC06690 (Medium)

รดน้ำขอพรสงกรานต์ 2561

April 12th, 2018|0 Comments

วันที่ 10 เมษายน 2561 กิจกรรมงานสงกรานต์ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด “รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย 2561”