bcm-home-content-01

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเสีย ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์จำพวก Environmentally Friendly

เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก Bureau Veritas ด้วยเช่นกัน

bcm-home-content-03

พนักงาน: ทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท

เหนือสิ่งอื่นใดที่บริษัทฯ ภูมิใจ คือ บุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความชำนาญ พร้อมที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรของ บริษัทฯ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ืเริ่มรับเข้างานตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคขั้นสูงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

bcm-home-content-02

โครงการขาเทียมพระราชทาน

บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกรมควบคุมมลพิษ

จัดทำ “โครงการขาเทียมพระราชทาน” โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ช่วยกันบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียม

นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการ Recycle แล้วยังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในเรื่องการแยกขยะอีกประการหนึ่ง

นโยบายระบบมาตรฐาน


policy

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


Awards & Certificates

Quality Must Come First

Our packaging products are mainly used for food and beverages,
therefore rigorous control in quality standard and hygiene are our greatest concern.
Awards & Certificates

Activities

  • 315630964_103018192638654_9027521501308700847_n

รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

November 21st, 2022|Comments Off on รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
คุณพีระพงษ์ สุวรรณศรี ประธานคปอ. โรงงานรังสิต
เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่1
ณ […]

  • 315615510_103016342638839_1047814287097690754_n

โครงการ PATHUM THANI OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROJECT CONTEST 2022

November 21st, 2022|Comments Off on โครงการ PATHUM THANI OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROJECT CONTEST 2022

ขอแสดงความยินดีกับคุณพิสิษฐ์ กัลยา และคุณชลันธร ศิริกระจ่าง พนักงานแผนก Warehouse & Logistic โรงงานรังสิต
ที่ได้รับรางวัล “ระดับดี” จากการเข้าร่วมประกวด โครงการ PATHUM THANI OCCUPATIONAL […]

  • 314153457_491229699706676_3539196211237342042_n

“กิจกรรมเพื่อสังคมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม(เจียนวิทยาคาร) ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

November 21st, 2022|Comments Off on “กิจกรรมเพื่อสังคมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม(เจียนวิทยาคาร) ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัด “กิจกรรมเพื่อสังคมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม(เจียนวิทยาคาร) ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   ทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  […]

  • 309546267_464006482428998_3407814605369984674_n

โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)

November 21st, 2022|Comments Off on โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ และทีมพี่เลี้ยงโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม […]