BCM FUN RUN #4 ครั้งนี้ เข้าร่วมวิ่งพร้อมกับงานวิ่ง Run for Love #13   งานเดินวิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 ก.พ.67 สถานที่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ