วันที่ 17 พฤษภาคม 2556: 25 ปี BCM เติมเต็มรอยยิ้ม ณ บ้านพักคนชรา คลอง 5
เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดทำการบริษัทฯ ปีที่ 25 ของ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

blog-csr-023