กิจกรรมภายในบริษัท

/กิจกรรมภายในบริษัท

กิจกรรมแข่งขันกีฬา

Can Cluster Cup ครั้งที่ 1, แข่งขันโบว์ลิ่ง จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี, ฟุตบอล VIP BCM VS BGI, กีฬาชายคลอง