กิจกรรมภายในบริษัท

/กิจกรรมภายในบริษัท

กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย

11 กรกฎาคม 2556 “วันแจกคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน”

งานครบรอบวันเปิดทำการบริษัทฯ ปีที่ 25

25 พฤษภาคม 2556 : BCM ครบรอบ 25 ปี

กิจกรรมแข่งขันกีฬา

Can Cluster Cup ครั้งที่ 1, แข่งขันโบว์ลิ่ง จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี, ฟุตบอล VIP BCM VS BGI, กีฬาชายคลอง