กิจกรรมภายในบริษัท

/กิจกรรมภายในบริษัท

5 ส./ไคเซ็น

การอบรมหลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย 5ส และ Kaizen, การประกวดการนำเสนอผลงาน Kaizen ครั้งที่ 2 2556

งานครบรอบเดือนเกิด

งานครบรอบเดือนเกิด กันยายน เนื่องในโอกาสครบรอบเปิดทำการ 25 ปี บางกอกแคนฯ
By |September 26th, 2013|กิจกรรมภายในบริษัท|0 Comments

การตรวจประเมิน โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs

การตรวจประเมินโครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs โดย...กรมโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 4 กันยายน 2556

กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย

11 กรกฎาคม 2556 “วันแจกคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน”

งานครบรอบวันเปิดทำการบริษัทฯ ปีที่ 25

25 พฤษภาคม 2556 : BCM ครบรอบ 25 ปี

กิจกรรมแข่งขันกีฬา

Can Cluster Cup ครั้งที่ 1, แข่งขันโบว์ลิ่ง จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี, ฟุตบอล VIP BCM VS BGI, กีฬาชายคลอง