BCM

/BCM

About BCM

This author has not yet filled in any details.
So far has created 54 blog entries.

ได้รางวัลรองชนะเลิศ Can Cluster Cup # 5

ตามที่บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ได้เป็นสมาชิก  กลุ่มบรรจุภัณฑ์โลหะ ( Can Cluster )ซึ่งมีการจัดประชุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรม และกีฬา ด้วยกันมาโดยตลอดในปีนี้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล CCC # 5  ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560  เวลา  08.00 – 17.00 น.ที่สนาม  Grand Soccer Pro เกษตร นวมินทร์  ปีนี้เราได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By |August 15th, 2017|Uncategorized|0 Comments

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอธัญบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00  โดย นายศิริชัย  ไตรสารศรี  นายอำเภอธัญบุรี  เข้าศึกษาดูงานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราช หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ณ บริษัท บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By |October 4th, 2016|Uncategorized|0 Comments

อบรมโทษและพิษภัยจากสารเสพติด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559  ทางบริษัท บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ได้รับเกียรติจาก นายนายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอธัญบุรี  และ นายสมชาย พันธ์ศุภผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง มาบรรยายเรื่องโทษและพิษภัยจากสารเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By |September 21st, 2016|กิจกรรมภายในบริษัท|0 Comments

อบรมให้ความรู้ประกันสังคม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประกันสังคมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบการ

หลักสูตร  แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต  จัดโดยสำนักงานประกันสังคม จ.ปทุมธานี

ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  2559

รับรางวัล Thailand Kaizen Award 2016

เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559  ทางบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ได้เข้าร่วมงาน Thailand  Kaizen  Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ

ซึ่งจัดโดย…สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น )

ผลงาน ” เครื่องมือ Test Ductor Roller ”  ของ นายจักรพงษ์  ครอบบัวบาน

ได้รับรางวัล  Bronze Award   ประเภท Kaizen Suggestion

By |August 24th, 2016|Uncategorized|0 Comments

“ปลูกเพื่อแม่ของแผ่นดิน” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559

 บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด , บริษัท ฝาจีบ จำกัด ( มหาชน )และ เทศบาลรังสิต
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการ
“ปลูกเพื่อแม่ของแผ่นดิน”  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เวลา 9.00 น.   ณ บริเวณริมคลองรังสิต

นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแบบบูรณาการ

นายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแบบบูรณาการ เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2559

 

By |August 19th, 2016|Uncategorized|0 Comments

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ เทศบาลนครรังสิต

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ เทศบาลนครรังสิต  มีการจัดงานในวันที่ 3 มิถุนายน 2559  ซึ่งวันสิ่งแวดล้อมโลกจะตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกๆปี

งานวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ ศาลารักษ์ปทุม  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 โดยจัดให้มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีลงในกระป๋องออมสินตามจิตนาการของเด็ก ๆ  ซึ่งได้เสียงตอบรับดีมากจากเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

สวนสวยสีม่วง “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”

บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดทำสวนสวยสีม่วง ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเชิญจากสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ในชื่อ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558

 

*******************************************************************************

 

 

ขอขอบคุณทุกๆท่าน ทั้งส่งแรงกายแรงใจมาร่วมด้วยช่วยกันจนกิจกรรมดีๆแบบนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
สวนสวยนี้ จะคงอยู่กับพวกเรานานๆ แน่นอน