BCM

/BCM

About BCM

This author has not yet filled in any details.
So far has created 52 blog entries.

โครงการปั่นจักรยาน บริจาคห่วงอลูมิเนียม #7

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 โครงการปั่นจักรยานบริจาคห่วงอลูมิเนียมครั้งที่ 7 เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นการรวมรวมอลูมิเนียมจากนักปั่นจักรยานชมรม สมาคมต่างๆอย่างมากมาย และนำมาส่งในปีนี้เป็นจำนวน 1,103 กิโลกรัม
เมื่อขบวนจักรยานเดินทางมาถึง บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานของบริษัท ฯ ให้การต้อนรับ นักปั่นจักรยานได้นำอลูมิเนียมที่แต่ละท่านได้รวบรวมไว้ นำมาชั่งน้ำหนัก รับของที่ระลึก รับประทานน้ำ ขนม ผลไม้ พักเหนื่อย และเดินชมบอร์ดนิทรรศการ พร้อมเก็บภาพความทรงจำดีๆในครั้งนี้ ในเวลา 10.30 น.พิธีการบนเวทีก็เริ่มขึ้น โดยมีคุณโยชิกิ มิยาตานิ ประธานบริษัท ฯ […]

เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการสว่างด้วยศีลและธรรม หนึ่งในโครงการสถานประกอบการรักษาศีล ๕ และชุมชนคุณธรรม จังหวัดปทุมธานี
จึงได้จัดให้มีการสัมมนาหลักสูตร “วันแห่งความสุขครั้งใหม่”เมื่อในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ณ.ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน โดยทีมวิทยากร “ชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น” ผู้เข้าสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความรู้และได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างมากมาย ในหัวข้อ ความสุขคืออะไร? ความสุขเพิ่มขึ้นได้จากการมีนิสัยดี นิสัยคืออะไร? ๗ อุปนิสัยเพื่อชีวิตที่สดใส ครอบครัวอบอุ่น ค้นพบวิธีง่ายๆ ที่จะให้คุณสานสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง จนนำไปสู่การเพิ่มความมั่นใจในตนเอง ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นและพบกับความสงบสุขภายใน

นำเสนอผลงานไคเซ็นครั้งที่ 1/2561

นำเสนอผลงานไคเซ็นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในวันที่ 16 มกราคม 2561

ในวันที่ 16 มกราคม 2561 บริษัท บางกอกแคน แมมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  เข้ามาศึกษาดูงาน ทางด้านกระบวนการผลิตและการพิมพ์บรรจุภัณฑ์อย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ และวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์  เมื่อนักศึกษาได้มาเรียนรู้จากสถานที่จริงได้รับรู้ถึงการปฏิบัติงานจริงย่อมส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจในพื้นฐานขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกดาวเรือง ให้เหลืองทั้งแผ่นดิน

เมื่อวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด ร่วมมือร่วมใจ “ปลูกดาวเรือง ให้เหลืองทั้งแผ่นดิน”  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( รัชกาลที่ ๙ )ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By |October 5th, 2017|Uncategorized|0 Comments

รับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน”

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ได้รับ  รางวัลเกียรติยศ…บนเส้นทางชีวิต“ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน” Best Practice Award 2017  สาขา  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม  ภายใต้โครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง  จัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560  ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพมหานคร  โดยมี ประธานในพิธีคือ พลเอกสุรยุทย์   จุลานนท์  องคมนตรี และ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้    บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ได้สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ  พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ  บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด   จึงได้รับรางวัล Best Practice Award 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมหลักสูตร “การปรับปรุงงานด้วย KAIZEN “

บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมในบริษัท ฯ หลักสูตร “การปรับปรุงงานด้วยKAIZEN ” โดยมีวิทยากรภายใน คือ คุณเชาวน์ ขันทองหล่อ  และ คุณวัชระ ประกอบผล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.    ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน    
 

รับรางวัล Bronze Award ในการประกวด Kaizen Award 2017

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รางวัล Bronze Award ในการประกวด Kaizen Award 2017 จัดโดย สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 11 สิงหาคม 2560    ซึ่งมีการนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่  9 สิงหาคม2560  เจ้าของผลงานคือนายธำรงค์   ถือแก้ว  ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ แผนกไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By |August 15th, 2017|Uncategorized|0 Comments

ได้รางวัลรองชนะเลิศ Can Cluster Cup # 5

ตามที่บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ได้เป็นสมาชิก  กลุ่มบรรจุภัณฑ์โลหะ ( Can Cluster )ซึ่งมีการจัดประชุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรม และกีฬา ด้วยกันมาโดยตลอดในปีนี้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล CCC # 5  ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560  เวลา  08.00 – 17.00 น.ที่สนาม  Grand Soccer Pro เกษตร นวมินทร์  ปีนี้เราได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By |August 15th, 2017|Uncategorized|0 Comments

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอธัญบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00  โดย นายศิริชัย  ไตรสารศรี  นายอำเภอธัญบุรี  เข้าศึกษาดูงานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราช หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ณ บริษัท บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By |October 4th, 2016|Uncategorized|0 Comments