โครงการขาเทียมพระราชทาน

/Tag:โครงการขาเทียมพระราชทาน

วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2556 ออกหน่วยขาเทียม จ.สุรินทร์

วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2556 ออกหน่วยขาเทียม จ.สุรินทร์
By |August 5th, 2013|กิจกรรมเพื่อสังคม|Comments Off on วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2556 ออกหน่วยขาเทียม จ.สุรินทร์

วันที่ 9 เมษายน 2556: แถลงข่าวโครงการ เรียกคืนอะลูมิเนียม

กรมควบคุมมลพิษ ตั้งเป้าเรียกคืนอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานให้ได้ 90 ตัน โดยมีจุดเรียกคืนอลูมิเนียมทั่วประเทศ
By |April 9th, 2013|กิจกรรมเพื่อสังคม|Comments Off on วันที่ 9 เมษายน 2556: แถลงข่าวโครงการ เรียกคืนอะลูมิเนียม

วันที่ 29 มีนาคม 2556 ออกหน่วยขาเทียม จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 29 มีนาคม 2556 ออกหน่วยขาเทียม จ.ศรีสะเกษ
By |March 29th, 2013|กิจกรรมเพื่อสังคม|Comments Off on วันที่ 29 มีนาคม 2556 ออกหน่วยขาเทียม จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมปี พ.ศ. 2555

ออกหน่วยขาเทียม พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

 

By |November 24th, 2012|กิจกรรมเพื่อสังคม|Comments Off on กิจกรรมปี พ.ศ. 2555

โครงการปั่นจักรยาน บริจาคห่วงอลูมิเนียม #3

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555: โครงการปั่นจักรยานบริจาคห่วงอลูมิเนียม #3
By |November 11th, 2012|กิจกรรมเพื่อสังคม|Comments Off on โครงการปั่นจักรยาน บริจาคห่วงอลูมิเนียม #3

แถลงข่าวอะลูมิเนียม สไมล์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 : แถลงข่าวอะลูมิเนียม สไมล์
By |July 23rd, 2012|กิจกรรมเพื่อสังคม|Comments Off on แถลงข่าวอะลูมิเนียม สไมล์

กิจกรรมปี พ.ศ. 2554

รวบรวมอลูมิเนียมบริจาค จาก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, แถลงข่าว เรียกคืนอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน, รับบริจาคอลูมิเนียม ที่โรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น
By |November 24th, 2011|กิจกรรมเพื่อสังคม|Comments Off on กิจกรรมปี พ.ศ. 2554

กิจกรรมปี พ.ศ. 2553

ออกหน่วยขาเทียม อบต.บ้านช้าง จ.ชลบุรี, รวบรวมอลูมิเนียมบริจาค จาก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
By |November 24th, 2010|กิจกรรมเพื่อสังคม|Comments Off on กิจกรรมปี พ.ศ. 2553

กิจกรรมปี พ.ศ. 2552

ออกหน่วยขาเทียม สมาคมเต๊กก่า จ.นนทบุรี, ออกหน่วยขาเทียม ปากเซ ประเทศลาว
By |November 24th, 2009|กิจกรรมเพื่อสังคม|Comments Off on กิจกรรมปี พ.ศ. 2552

กิจกรรมปี พ.ศ. 2551

ออกหน่วยขาเทียม พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
By |November 24th, 2008|กิจกรรมเพื่อสังคม|Comments Off on กิจกรรมปี พ.ศ. 2551