เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามอบใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018) ณ โรงงานจ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณทาคาชิ คะซึตะ ประธานบริษัทฯ และผู้บริหารเข้ารับมอบใบรับรองในครั้งนี้

 

โรงงานจ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณทาคาชิ คะซึตะ ประธานบริษัทฯ และผู้บริหารเข้ารับมอบใบรับรองในครั้งนี้