เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 บริษัท ฟาบริเนท จำกัด ได้บริจาคอลูมิเนียม จำนวน 35.00 Kg. ให้ศูนย์รับบริจาคอลูมิเนียม บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อมอบให้กับ มูลนิธิขาเทียมพระราชทาน ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อไป