เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ตัวแทนบริษัทฯ ได้บริจาคสีทาภายในและภายนอกอาคาร ให้กับโรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียรวิทยาคาร) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  และนอกจากนี้ยังมีผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนให้กับน้องๆนักเรียน ดังนี้
1. คุณนิสากร เทศนนท์ บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท
2. คุณสุมาลี พฤษชัยนิมมิต บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท
3. คุณวรินทร นาคเอี่ยม บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท
4. คุณวนิดา กลิ่นธูป บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท
5. คุณวิชชุดา กลมกระโทก บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท
6. คุณสลิษา บุญทรงสันติกุล บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)