ขอแสดงความยินดีกับคุณพิสิษฐ์ กัลยา และคุณชลันธร ศิริกระจ่าง พนักงานแผนก Warehouse & Logistic โรงงานรังสิต
ที่ได้รับรางวัล “ระดับดี” จากการเข้าร่วมประกวด โครงการ PATHUM THANI OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROJECT CONTEST 2022 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนธัญบุรี ที่ผ่านมา
ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี