เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ และทีมพี่เลี้ยงโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) ครั้งที่ 1 พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้า