เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัด “กิจกรรมเพื่อสังคมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม(เจียนวิทยาคาร) ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   ทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  มีเกมส์และของขวัญต่างๆอย่างมากมาย  พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ