ตามที่บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด  ( โรงงานอยุธยา ) ได้ครบรอบสถิติความปลอดภัย 1,278 วัน  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โรงงานอยุธยา   จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณพนักงาน     ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ  ถึงขั้นหยุดงานตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้