วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและพนักงานร่วมสักการะศาลศาลพระพรหม และศาลตายาย ที่โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวาระเปิดทำการบริษัทฯ ครบรอบ 34 ปี