วันที่ 26 พฤษภาคม 2งงานรัง565 ผู้บริหารและพนักงานร่วมสักการะศาลพระภูมิ และร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 โรงงานรังสิต เนื่องในวาระเปิดทำการบริษัทฯ ครบรอบ 34 ปี