บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ได้รับโล่รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 ในงาน ” Moral Business Forum2020 ” ธุรกิจคู่คุณธรรม  นำไทยฝ่าวิกฤต  สู่ความยั่งยืน   โดยมีคุณโยชิยูกิ ชิคาโนะ ประธานบริษัทฯ   เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่จากนายอิทธพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องวิภาวดี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ