บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ โครงการ บริจาคโลหิต สู้โควิด – 19 ” ในวาระพิเศษที่บริษัท ฯ ครบรอบ 32 ปี แห่งการดำเนินงาน ที่จะถึงในวัน 26 พฤษภาคม 2563

ในการนี้บริษัทฯ จัดให้พนักงานเดินทางไป บริจาคโลหิตให้แก่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 , 7 เมษายน 2563 และ 8 เมษายน 2563 เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วย ในวิกฤตขาดแคลนโลหิต หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง ขณะเดียวกันยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่ตลอดเวลา