ตามที่ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ” ตั้งแต่ปี 2561 จึงได้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.
ที่กับวัดสายไหม จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562