บริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  จัดให้มีการนำเสนอผลงานไคเซ็นครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 โดยมีการคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องราวดีๆ มีประโยชน์ มานำเสนอให้กับผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน    เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากร

 

DSC00551 (Medium) DSC00554 (Medium) DSC00558 (Medium) DSC00560 (Medium) DSC00571 (Medium) DSC00591 (Medium) DSC00619 (Medium) DSC00629 (Medium) DSC00641 (Medium) DSC00690 (Medium) DSC00691 (Medium) DSC00701 (Medium) DSC00824 (Medium) DSC00851 (Medium) DSC00869 (Medium)