บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลนครรังสิต   ซึ่งจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์

เมื่อวันอังคารที่  30 เมษายน 2562   มีพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ และมีการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณคลอง รังสิตประยูรศักดิ์

59295913_2861859960522022_420620032926547968_n

57353042_2861860537188631_7965185045646278656_n

58574666_2861860130522005_4907415819794776064_n

58652576_2861860100522008_1232724423623049216_n

58835375_2861860087188676_8419726472578596864_n

58654745_2861859550522063_6346911114487398400_n

59069675_2861860290521989_8973821895652671488_n

59039585_2861860250521993_4703736328745910272_n

58663931_2861860463855305_6966000821657927680_n

58586631_2861860243855327_386363502622670848_n

58574647_2861859963855355_4288254227756613632_n