ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  “ ให้ความรัก ให้ชีวิต ให้โลหิต แด่เพื่อนมนุษย์ ” พนักงานบริษัท  บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  เข้าร่วม บริจาคโลหิต  ที่หน่วยรับบริจาคโลหิต บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน ) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารเลือด โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มารับบริจาคและให้การดูแลเป็นอย่างดี

IMG_E1477

IMG_E1478

 

IMG_E1474

 

IMG_E1475

 

IMG_E1482

IMG_E1489

 

IMG_E1493

 

IMG_E1494

 

 IMG_E1499

 

IMG_1524