ด้วยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลได้รับผลกระทบจากจากสภาวะวิกฤติ  อันเนื่องมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศมีค่า  PM.2.5 เกินค่ามาตรฐาน  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นบริเวณกว้าง

ทาง บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด  ตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมระดับโลกในปัจจุบัน  จึงร่วมบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานด้วยการทำความสะอาดพื้นทั้งในและหน้าโรงงาน ( Big Cleaning )เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ กับพนักงานในเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 คืออะไร    มาจากไหน  พร้อมบอกวิธีการป้องกัน

IMG_3324

 

 

ข่าวสารความปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

 

IMG_3326

 

 

IMG_3328

 

 

IMG_3330

 

 

IMG_3333

 

 

IMG_3334

 

 

IMG_3335

 

 

IMG_3336

 

 

IMG_3337

 

 

IMG_3338

 

 

IMG_3349

 

 

IMG_3351

 

 

IMG_3352

 

 

IMG_3354

 

 

IMG_3355

 

 

IMG_3356

 

 

IMG_3360

 

 

IMG_3362

 

IMG_E1465

 

 

IMG_E1466