เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2562   บริษัท  บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น     คณะบริหารธุรกิจ  จำนวน 75  ท่าน   เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนผลิต   ตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบผ่านกระบวนการต่างๆ  จนกระทั่งสามารถผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป

DSC09501

 

 

DSC09516

 

 

DSC09573

 

 

DSC09586

 

 

DSC09642

 

 

DSC09660

 

 

DSC09698

 

 

DSC09883

 

 

DSC09915

 

 

DSC09950

 

 

DSC09951

 

 

DSC09954

 

 

DSC09959