เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562  ประธานบริษัท บางกอกแคนแมนนู แฟคเจอริ่ง จำกัด  ได้กล่าวสโลแกนสั้น ๆ ว่า ” New  Start ”  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

” New  Start ”  หมายถึง การเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ  เพราะว่าทางโรงงานที่โรจนะ  จ.พระนครศรีอยุธยา  ใกล้จะถึงเวลาที่จะเริ่มเปิดดำเนินการแล้ว  กระบวนการผลิตกระป๋อง 2 ชิ้น ก็ติดตั้งใกล้จะเสร็จแล้ว และหลังจากนี้ก็ทำการผลิตควบคู่กันไปทั้งที่รังสิต และ โรจนะ  ในปี 2562 นี้ จึงขอใช้คำว่า ” New Start ”  และขออวยพรให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ มีสุขภาพ แข็งแรง คำนึงถึงความปลอดภัย  และทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง ขอให้ทุกท่านพยายามก้าวเริ่มไปด้วยกัน  สู้ ๆ

pop_up

DSC08462

DSC08466

DSC08496

DSC08502

DSC08507

DSC08537  DSC08544