ในวันที่ 12  มกราคม 2562 ซึ่งเป็นเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม   บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดปทุมธานี”    ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  มีการเล่นเกมส์ แจกของเล่น เครื่องเขียน  ของขวัญต่างๆ อย่างมากมาย

DSC08784 DSC08811 DSC08830 DSC08833 DSC08863 DSC08867 DSC08868 DSC08871 DSC08872 DSC08877 DSC08883 DSC08903