การประกวด Kaizen Award 2018 เวทีของสมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

  1. รางวัล Silver Award  เจ้าของผลงานคือนายปริญญา   พวงผกา หน่วยงาน  Maintenance Planning 1
  2. รางวัล Certificate  เจ้าของผลงานคือนายปราการ ปักกาวะโร หน่วยงาน 2Pcs Can (DI-3)1535768121815 (Medium) 1535768131996 (Medium) DSC03286 (Medium) DSC03289 (Medium) DSC03290 (Medium) DSC03291 (Medium) DSC03292 (Medium) DSC03293 (Medium) DSC03294 (Medium) DSC03295 (Medium) DSC03296 (Medium) DSC03300 (Medium) DSC03718 (Large) (Medium) IMG_7821 (Medium) IMG_7822 (Medium) IMG_7823 (Medium) IMG_7824 (Medium) IMG_7826 (Medium) IMG_7827 (Medium) IMG_7828 (Medium) IMG_7829 (Medium) IMG_7832 (Medium) IMG_7833 (Medium) IMG_7834 (Medium) IMG_7835 (Medium) IMG_7836 (Medium) IMG_7837 (Medium) IMG_7838 (Medium) IMG_7844 (Medium) IMG_7846 (Medium) IMG_7954 (Large) (Medium) IMG_7956 (Large) (Medium)