บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ครบรอบเปิดทำการปีที่ 30  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561_MG_1502 (Medium) _MG_1504 (Medium) _MG_1521 (Medium) _MG_1601 (Medium) _MG_1610 (Medium) _MG_1626 (Medium) _MG_1635 (Medium) _MG_1641 (Medium) _MG_1656 (Medium) _MG_1662 (Medium) _MG_1669 (Medium) _MG_1688 (Medium)  _MG_1777 (Medium) _MG_1802 (Medium) _MG_1816 (Medium) _MG_1823 (Medium) _MG_1825 (Medium) _MG_1843 (Medium) _MG_1844 (Medium) _MG_1861 (Medium) _MG_1917 (Medium) _MG_2066 (Medium) _MG_2136 (Medium) _MG_2145 (Medium) _MG_2148 (Medium) _MG_2159 (Medium) _MG_2180 (Medium) _MG_2200 (Medium) _MG_2215 (Medium) _MG_2233 (Medium) _MG_2250 (Medium) _MG_2275 (Medium) _MG_2286 (Medium) _MG_2297 (Medium) _MG_2306 (Medium) _MG_2368 (Medium) IMG_1416 (Medium)