ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561  ที่สำนักงานเทศบาลนครรังสิต มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กับนักเรียน นักศึกษา และปรชาชนทั่วไป  โดยมีการจัดนิทรรศการ  เล่นเกมส์ แจกของรางวัลอย่างมากมาย

DSC08139 (Large) (Medium) DSC08143 (Medium) DSC08158 (Medium) DSC08162 (Medium) DSC08163 (Medium) DSC08164 (Medium) DSC08165 (Medium) DSC08166 (Medium) DSC08167 (Medium) DSC08172 (Medium) DSC08175 (Medium) DSC08177 (Medium) DSC08179 (Medium) DSC08180 (Medium) DSC08182 (Medium) DSC08199 (Medium) DSC08208 (Medium) DSC08214 (Medium) DSC08218 (Small) (Medium) DSC08222 (Medium) DSC08229 (Medium) DSC08232 (Medium) DSC08238 (Medium) DSC08244 (Medium) DSC08247 (Medium) DSC08249 (Medium) DSC08250 (Medium) DSC08251 (Medium) DSC08259 (Medium) DSC08261 (Medium) DSC08262 (Medium) DSC08264 (Medium) DSC08267 (Medium) DSC08268 (Medium) DSC08270 (Medium) DSC08270 (Small) (Medium) DSC08271 (Medium) DSC08272 (Medium) DSC08273 (Medium) DSC08274 (Medium) DSC08296 (Medium) DSC08297 (Medium) DSC08298 (Medium) DSC08299 (Medium) DSC08300 (Medium) DSC08301 (Medium) DSC08302 (Medium) DSC08303 (Medium) DSC08304 (Medium) DSC08305 (Medium) DSC08306 (Medium) DSC08307 (Medium) DSC08308 (Medium) DSC08309 (Medium) DSC08311 (Medium) DSC08320 (Medium) DSC08321 (Medium) DSC08321 (Small) (Medium) DSC08324 (Medium) DSC08325 (Medium) DSC08327 (Medium) DSC08328 (Medium) DSC08329 (Medium) DSC08330 (Medium) DSC08331 (Medium) DSC08332 (Medium) DSC08333 (Medium) DSC08334 (Medium) DSC08335 (Medium)