กิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.15 น. เป็นการสัมมนาในหัวข้อ ” สร้างสุขครั้งใหม่ด้วย 7 กิจวัตรความดี ” ฉบับย่อ โดยพระวิทยากรกิตตะวัน ปญฺญาชโย และทีมงานชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น DSC07376

DSC07377

DSC07379

DSC07381

DSC07382

DSC07383

DSC07385

DSC07386

DSC07387

DSC07388

DSC07389

DSC07392

DSC07393

DSC07400

DSC07401

DSC07402

DSC07403

DSC07404

DSC07405

DSC07407

DSC07408

DSC07409

DSC07410

DSC07411

DSC07412

DSC07414

DSC07417

DSC07418

DSC07420

DSC07421

DSC07422

DSC07423

DSC07428

DSC07437

DSC07439

DSC07441

DSC07443

DSC07444

DSC07445

DSC07447

DSC07450

DSC07451

DSC07454

DSC07457

DSC07459

DSC07460

DSC07462

IMG_3119

IMG_3121