ตามที่ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม ต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี ไปแล้วนั้น จึงได้มีการ จัดกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.30 น. มีการอธิบายวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของโครงการฯ ให้สมาชิกได้ทราบ และในมีการสวดมนต์นั่งสมาธิ ในชั่วโมงสุขจริงหนอของบริษัทฯDSC07322

DSC07323

DSC07324

DSC07325

DSC07326

DSC07327

DSC07328

DSC07330

DSC07332

DSC07333

DSC07334

DSC07335

DSC07336

DSC07337

DSC07338

DSC07339

DSC07340

DSC07341

DSC07342

DSC07344

DSC07345

DSC07346

DSC07347

DSC07348

DSC07350

DSC07351

DSC07353

DSC07354

DSC07355

DSC07356

DSC07357

DSC07359

DSC07360

DSC07363

DSC07364

DSC07365

DSC07366

DSC07367

DSC07368

DSC07369

DSC07370

DSC07371

IMG_2805

IMG_2806

IMG_2807

IMG_2808

IMG_2809

IMG_2839

IMG_2861

IMG_2873

IMG_2874

IMG_2877

IMG_2878

IMG_2879

IMG_2880