วันที่ 10 เมษายน 2561 กิจกรรมงานสงกรานต์ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด “รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย 2561”

DSC06598 (Medium)

DSC06599 (Medium)

DSC06604 (Medium)

DSC06629 (Medium)

DSC06631 (Medium)

DSC06633 (Medium)

DSC06634 (Medium)

DSC06635 (Medium)

DSC06636 (Medium)

DSC06638 (Medium)

DSC06644 (Medium)

DSC06645 (Medium)

DSC06646 (Medium)

DSC06648 (Medium)

DSC06650 (Medium)

DSC06651 (Medium)

DSC06652 (Medium)

DSC06655 (Medium)

DSC06656 (Medium)

DSC06663 (Medium)

DSC06669 (Medium)

DSC06674 (Medium)

DSC06679 (Medium)

DSC06690 (Medium)

DSC06693 (Medium)

DSC06703 (Medium)

DSC06709 (Medium)

DSC06710 (Medium)

DSC06716 (Medium)