คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ” ป้องกันและลดอุบัติเหตุ สงกรานต์ปลอดภัย 2561″ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยมีการรณรงค์ให้กับพนักงานของบริษัทฯ และผู้ที่ผ่านไป-มาบริเวณหน้าบริษัทฯ มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ขับรถอย่างมีสติ มีวินัย มีน้ำใจ ถ้าเมา-ถ้าง่วงไม่ขับ เพื่อให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 นี้

DSC06610 (Medium)

DSC06612 (Medium)

DSC06613 (Medium)

DSC06614 (Medium)

DSC06618 (Medium)

DSC06621 (Medium)

DSC06718 (Medium)

DSC06731 (Medium)

DSC06732 (Medium)

DSC06733 (Medium)

DSC06734 (Medium)

DSC06748 (Medium)

DSC06749 (Medium)

DSC06750 (Medium)

DSC06757 (Medium)

DSC06761 (Medium)

DSC06768 (Medium)

DSC06770 (Medium)

DSC06771 (Medium)

DSC06772 (Medium)

DSC06776 (Medium)

DSC06777 (Medium)

DSC06779 (Medium)

DSC06781 (Medium)

DSC06783 (Medium)

DSC06787 (Medium)

DSC06790 (Medium)

DSC06794 (Medium)

DSC06795 (Medium)

DSC06906 (Medium)

DSC06910 (Medium)

DSC06912 (Medium)

DSC06913 (Medium)

DSC06918 (Medium)

DSC06923 (Medium)

DSC06926 (Medium)

DSC06927 (Medium)

DSC06928 (Medium)

DSC06931 (Medium)

DSC06932 (Medium)

DSC06933 (Medium)

DSC06936 (Medium)

DSC06937 (Medium)

DSC06940 (Medium)

DSC06941 (Medium)

DSC06942 (Medium)

DSC06943 (Medium)

DSC06945 (Medium)

DSC06946 (Medium)

DSC06949 (Medium)

DSC06950 (Medium)

DSC06953 (Medium)

DSC06954 (Medium)

DSC06955 (Medium)

DSC06957 (Medium)

DSC06959 (Medium)

DSC06960 (Medium)

DSC06961 (Medium)

DSC06962 (Medium)

DSC06966 (Medium)

DSC06967 (Medium)

DSC06969 (Medium)

DSC06970 (Medium)

DSC06971 (Medium)

DSC06973 (Medium)

DSC06974 (Medium)

DSC06975 (Medium)

DSC06976 (Medium)

DSC06978 (Medium)

DSC06979 (Medium)

DSC06980 (Medium)

DSC06982 (Medium)

DSC06986 (Medium)

DSC06989 (Medium)