นำเสนอผลงานไคเซ็นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
DSC04836 (Small)

DSC04837 (Small)

DSC04849 (Small)

DSC04855 (Small)

DSC04867 (Small)

DSC04871 (Small)

DSC04893 (Small)

DSC04935 (Small)

DSC04936 (Small)

DSC04940 (Small)

DSC04944 (Small)

DSC04946 (Small)

DSC04950 (Small)

DSC04987 (Small)

DSC04988 (Small)

DSC04989 (Small)

DSC04990 (Small)

DSC04991 (Small)

DSC04992 (Small)

DSC04996 (Small)

DSC04997 (Small)

DSC04998 (Small)

DSC04999 (Small)

DSC05000 (Small)

DSC05001 (Small)

DSC05002 (Small)

DSC05003 (Small)

DSC05004 (Small)

DSC05005 (Small)