บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมในบริษัท ฯ หลักสูตร “การปรับปรุงงานด้วยKAIZEN “ โดยมีวิทยากรภายใน คือ คุณเชาวน์ ขันทองหล่อ  และ คุณวัชระ ประกอบผล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.    ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน    

 DSC00931 (Small)
DSC00940 (Small)
DSC00943 (Small)
DSC00944 (Small)
DSC00950 (Small)
DSC00962 (Small)
DSC00963 (Small)
DSC00969 (Small)
DSC00971 (Small)
DSC00978 (Small)
DSC00979 (Small)
DSC00983 (Small)
DSC00988 (Small)
DSC00989 (Small)
DSC00996 (Small)
DSC00998 (Small)
DSC01001 (Small)
DSC01011 (Small)
DSC01012 (Small)
DSC01017 (Small)
DSC01018 (Small)
DSC01022 (Small)
DSC01025 (Small)
DSC01037 (Small)
DSC01038 (Small)
DSC01061 (Small)
DSC01066 (Small)