เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00  โดย นายศิริชัย  ไตรสารศรี  นายอำเภอธัญบุรี  เข้าศึกษาดูงานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราช หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ณ บริษัท บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

img_9228-small

 

img_9230-small

 

img_9234-small

 

img_9237-small

 

img_9239-small

 

img_9241-small

 

img_9248-small

 

img_9251-small

 

img_9253-small

 

img_9254-small

 

img_9255-small

 

img_9260-small

 

img_9272-small

 

img_9275-small

 

img_9277-small

 

img_9279-small

 

img_9280-small

 

img_9283-small

 

img_9285-small

 

img_9286-small

 

img_9290-small

 

img_9291-small

 

img_9292-small

 

img_9295-small

 

img_9298-small

 

img_9302-small

 

img_9312-small

 

img_9313-small

 

img_9315-small

 

img_9316-small

 

img_9318-small