เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559  ทางบริษัท บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ได้รับเกียรติจาก นายนายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอธัญบุรี  และ นายสมชาย พันธ์ศุภผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง มาบรรยายเรื่องโทษและพิษภัยจากสารเสพติด

img_2938-small

 

img_9114-small

 

img_9113-small

 

img_9121-small

 

img_9115-small

 

img_9120-small

 

img_9123-small

 

img_9132-small

 

img_2945-small

 

img_9130-small

 

img_9135-small

 

img_9143-small