เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ เทศบาลนครรังสิต  มีการจัดงานในวันที่ 3 มิถุนายน 2559  ซึ่งวันสิ่งแวดล้อมโลกจะตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกๆปี

IMG_6657 (Small)

IMG_6697 (Small)

IMG_6701 (Small)

IMG_6707 (Small)

IMG_6708 (Small)

IMG_6737 (Small)

IMG_6741 (Small)