เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559  ทางบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ได้เข้าร่วมงาน Thailand  Kaizen  Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ

ซึ่งจัดโดย…สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น )

ผลงาน ” เครื่องมือ Test Ductor Roller ”  ของ นายจักรพงษ์  ครอบบัวบาน

ได้รับรางวัล  Bronze Award   ประเภท Kaizen Suggestion

DSCF0255 (Small)

DSCF0261 (Small)

DSCF0267 (Small)

DSCF0281 (Small)

DSCF0300 (Small)

DSCF0302 (Small)

IMG_3335 (Small)