บริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ไปรับบริจาคอลูมิเนียมจากโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

IMG_0630 IMG_0640 IMG_0658IMG_0665

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

บริษัททรีบอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำอลูมิเนียมมาบริจาค เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

IMG_0681(small)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

บริษัท Yokohama (ประเทศไทย) ได้นำอลูมิเนียมมาบริจาค เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

IMG_0615 (Small) IMG_0619 (Small) IMG_0620 (Small) IMG_0622 (Small) IMG_0626 (Small)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

บริษัทบางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในนาม
“ศูนย์รวบรวมอลูมิเนียม เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการจัดทำขาเทียมพระราชทาน” ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้