เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้นำกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบริจาคให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผ่านบริษัทบางกอกแคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จำนวน 14 กิโลกรัม ซึ่งบริษัทบองกอกแคนฯ จะได้นำไปมอบให้มูลนิธิขาเทียมฯ เป็นลำดับถัดไป