บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ศูนย์รวบรวมอลูมิเนียมภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ฯ

blog-236