วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 โครงการปั่นจักรยานบริจาคห่วงอลูมิเนียม # 4

เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวน 1,049 กิโลกรัม

blog-257

มีห่วง ทิ้งห่วง

blog-258