วันที่ 23 สิงหาคม 2556 บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เข้าร่วมพิธีมอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ณ กรมควบคุมมลพิษ

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมความคุมมลพิษ มอบโล่ ให้กับบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

blog-csr-013

แถลงข่าวโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

ผู้ให้การสนับสนุนถ่ายภาพร่วมกัน

blog-csr-018

คุณสมเกียรติ นินถึก เป็นตัวแทนบริษัทฯ

blog-csr-019

blog-csr-020

ผู้ให้การสนับสนุนถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

blog-csr-023