วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ กรมควบคุมมลพิษ
นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมความคุมมลพิษ มอบโล่ห์ ให้กับบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

โครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

 

blog-221