วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555: โครงการปั่นจักรยานบริจาคห่วงอลูมิเนียม #3
จำนวน 1,009 กิโลกรัม

blog-214