วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 : แถลงข่าวอะลูมิเนียม สไมล์

blog-213

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมแถลงข่าว กับกรมควบคุมมลพิษ และมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งได้จัดโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2555 เพื่อร่วมสร้างความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ คนชราให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุข และร่วมแบ่งปันรอยยิ้มสมกับชื่อโครงการ

“อะลูมิเนียม สไมล์ Lets help people Lets save the earth”

blog-211